>>Zo wordt 'Huizen dementievriendelijk'

Zo wordt 'Huizen dementievriendelijk'

30-10-2015

Zo wordt 'Huizen dementievriendelijk'

 

In een dementievriendelijk Huizen worden mensen met dementie volledig geaccepteerd. Het taboe rond alzheimer is doorbroken. Het dagelijks leven van mensen met geheugenproblemen wordt zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Dat kan omdat buurvrouw, winkelier, agent, ambtenaar en alle anderen begrip tonen voor de ziekte en hebben geleerd hoe zij mensen met dementie het beste tegemoet kunnen treden. 

Dit is de introductietekst op de site: dementievriendelijkhuizen.nl. Het klinkt sympathiek, maar hoe gaan we dat nu als Huizer samenleving voor elkaar krijgen?   

Alzheimer week

Elk jaar is het op 21 september Wereld Alzheimer Dag. Het doel is de aandacht te vestigen op dementie. Dit jaar heeft onze regio gekozen voor een Alzheimer Week met als thema ‘Beleef Dementie’. De Alzheimer Week vond in de afgelopen week (van 21 t/m 26 september) plaats in Huizen. Het doel van deze week was om een volgende stap te zetten richting een dementievriendelijke samenleving. 

Dementievriendelijke gemeente

Terugkijkend op deze week, met tal van activiteiten (waar in het projectteam écht mee complimenteer!) dacht ik bij mijzelf: "Ja, zo doen we dat dus, een dementievriendelijke gemeente zijn". Zonder andere activiteiten tekort te willen doen (er is echt heel veel georganiseerd in deze week) wil ik op drie daarvan nader ingaan, waarvan ik zelf ook echt vond dat we hier in de toekomst een vervolg aan moeten geven.    

  1. In de eerste plaats was dat de inspirerende lezing door mevrouw Anneke van der Plaats. Zij is als verpleeghuisarts, sociaal geriater, wetenschapper, docent en adviseur een voorloper in het begeleiden van mensen met dementie. Zij leerde ons te begrijpen waarom mensen met dementie reageren zoals zij reageren en ze gaf tal van praktische tips voor mantelzorgers en andere betrokkenen om hiermee om te gaan. "Eigenlijk zouden we dit allemaal moeten weten" zei een verzorgende na afloop. En een dochter van een inmiddels overleden moeder met dementie zei: "had ik dit maar eerder geweten. Dat had het voor mij én voor mijn moeder zoveel gemakkelijker gemaakt". Ik denk dat het goed is om deze kennis breder te delen in onze gemeente. Want alleen als we écht begrijpen wat dementie is en wat deze ziekte voor mensen met dementie en hun omgeving betekent, kunnen we een dementievriendelijke gemeente zijn. 
     
  2. Een tweede activiteit was de 'into dementia experience', een soort simulator, waarin inwoners uit Huizen die te maken hebben (of kunnen krijgen) met mensen met dementie bewust worden gemaakt van wat mensen met dementie voelen en ervaren door dit zelf aan den lijve te ondervinden. Deelnemers waren wethouders uit de regio, (huis)artsen, verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook wijkagenten, winkeliers etc. Als ik dan nog eens in bovenstaande passage lees wat we verstaan onder een 'dementievriendelijke gemeente', dan denk ik dat dit soort activiteiten, die bijdragen aan écht begrip, ook in de toekomst onmisbaar zijn.   
     
  3. En dan was ik ook nog diep onder de indruk van de zintuigenwandeling door Huizen. Meer dan 70 mensen met dementie deden aan deze wandeling mee. Heel bijzonder vond ik de verhalen van inwoners van Huizen die deze mensen waren tegengekomen. Iemand vertelde me: "Sommigen van hen proefden voor het eerst sinds jaren weer eens gewoon een plakje worst bij de slager". En op Facebook las ik: "Wat genoten deze mensen van de oude kerk, waarin zij de sfeer van vroeger weer konden proeven en zelfs oude, voor hen bekende liederen mochten zingen".  De vrolijkheid rond het draaiorgel en het zichtbare genieten daarvan was ook velen opgevallen. Sommigen maakten zelfs weer een dansje.  

Zichtbaar in onze samenleving

Ik vind het heel mooi dat dit mensen in Huizen is opgevallen. Want wees eerlijk, wanneer zien we eigenlijk nog mensen met dementie in de openbare ruimte? Zij wonen in zorginstellingen (en komen zelden nog buiten het terrein van die instelling) of ze wonen thuis, maar trekken zich (uit schaamte of verlegenheid) terug achter hun eigen voordeur. Nu waren ze er opeens. Gewoon zichtbaar in onze samenleving. En wat hebben ze daarvan genoten. Maar wat hebben omstanders ook van hen genoten! 

Inclusieve samenleving

Als we dat nou eens vaker voor elkaar zouden krijgen, dat we niet alleen bij mensen in de zorgcentra op bezoek gaan, maar deze mensen én ook de mensen met dementie die thuis wonen weer gaan betrekken bij activiteiten in onze gemeente. Dan zouden we pas echt de inclusieve samenleving zijn die ons voor ogen staat, een samenleving waarin onze inwoners met dementie gewoon net zo thuis horen als iedere andere Huizer inwoner. 

Vervolg

Samen met de organisaties in de stuurgroep die deze fantastische week heeft georganiseerd wil ik graag het overleg hierover vervolgen. Huizen heeft in de Alzheimer Week laten zien dat we een dementievriendelijke gemeente kunnen zijn. Nu de andere 51 weken nog!