>>Werkgroep: "...mag ik mij even voorstellen?"...

Werkgroep: "...mag ik mij even voorstellen?"

13-07-2016

Joop Heerschop
 
Ik ben Joop Heerschop, Bussummer in hart en nieren! De afgelopen 25 jaar was ikvoorzitter van de ‘Stichting Kinderen in Nood’. Een práchtige stichting, die hulp verleent aan kinderen die zich in een noodsituatie bevinden.

Die ervaring ga ik gebruiken bij het werk voor Alzheimer Nederland. Ik wil mij graag inzetten voor de Werkgroep dementievriendelijk Gooise Meren, omdat ik het fijn vind iets voor de medemens te kunnen betekenen.
Mijn motto:  Hulp is beter dan 100% medelijden!


Ina van Heumen

Ik ben Ina van Heumen, teammanager zorg bij Amaris Florisberg te Bussum en ruim tien jaar werkzaam bij Amaris. In deze jaren heb ik veel veranderingen meegemaakt op het gebied van wonen en zorg. Zo was er de ingrijpende (tijdelijke) verhuizing van Florisberg van Muiderberg naar Bussum, de aanstaande nieuwbouw van Florisberg, de ontwikkelingen van kleinschalig wonen, informele zorg en natuurlijk de mantelzorg.
Dementievriendelijk is een onderwerp dat bij Amaris hoog op de agenda staat. De organisatie wordt daardoor steeds opnieuw uitgedaagd om in te spelen op de behoeftes en wensen van onze cliënten. Vanuit mijn professie ben ik erg betrokken bij dit onderwerp en neem daarom met enthousiasme deel aan de werkgroep..
 Ronald Kramer
Mijn naam is Ronald Kramer. Als lid van de Seniorenraad Gooise Meren neem ik deel aan de werkzaamheden van de Werkgroep dementievriendelijk Gooise Meren.
Alzheimer is een aandoening die het meest voorkomt bij senioren.
Het is dus een terrein dat bijzondere aandacht heeft van de Seniorenraad in de gemeente Gooise Meren.
De Seniorenraad is een orgaan met o.a. vertegenwoordigers van verschillende ouderenorganisaties zoals ANBO, PCOB en van kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties. De Seniorenraad, daartoe gemandateerd door de Gemeenteraad, geeft adviezen aan de gemeentelijke overheid op het gebied van zorg, welzijn en sociaal-economische zaken, maar ook op het wonen, de woonomgeving, veiligheid en mobiliteit; steeds vanuit het perspectief van ouderen.
Van bijzonder belang is de zorg voor en het welzijn van kwetsbare ouderen. Het beleid van de overheid is erop gericht senioren langer in hun eigen woonomgeving te laten wonen. Dit heeft tot gevolg dat ook dementerende ouderen langer in hun eigen omgeving blijven. Dit vereist echter dat alle betrokkenen en de gehele omgeving zich bewust moeten worden van de consequenties hiervan.
De Seniorenraad zal daarom in haar werkzaamheden het uitgangspunt van het dementievriendelijk maken van de gemeente Gooise Meren alle aandacht geven.
De Seniorenraad stelt het daarom op prijs bij te kunnen dragen aan de organisatie van de Wereld Alzheimer dagen in de gemeente Gooise Meren op 20 tot en met 23 september 2016.
 Jan Landsaat 
Jan is penningmeester van het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken. Hij fungeert als voorzitter van de werkgroep.
 Irma Reiss

Vanuit mijn functie als beleidsmedewerker van de gemeente Gooise Meren ben ik toegevoegd aan de Werkgroep dementievriendelijk Gooise Meren om te helpen een paar leuke dagen te organiseren tijdens de WAD 2016.
Ik hoop dan ook dat we voor veel mensen leuke activiteiten kunnen aanbieden.