>>Versa Geheugenhuis Huizen verruimt openingstijden

Versa Geheugenhuis Huizen verruimt openingstijden

30-01-2016

Versa Geheugenhuis Huizen verruimt openingstijden

Belangstelling neemt toe, behoefte aan vrijwilligers ook.

Het Geheugenhuis aan de Draaikom 2 in Huizen staat steeds meer in de belangstelling. Met ingang van 4 januari is er een verruiming van de openingstijden gerealiseerd. Dat betekent dat men er dan op vier dagen per week welkom is. Mede vanwege de verruiming zoekt het Geheugenhuis enkele vrijwilligers.

Op maandag en woensdag staan de deuren open van 9.30 tot 12.30 uur en op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 15.30 uur. Dan wordt er ook gezamenlijk geluncht. Het Geheugenhuis is er voor mensen uit Huizen en de BEL-gemeenten met beginnende vergeetachtigheid/dementie, een GGZ-achtergrond, een verstandelijke beperking en voor mensen die zich wat eenzaam voelen. Een indicatie is niet nodig.

Uitgangspunt is dat de bezoekers zich thuis voelen. Daarom is het creëren van een gemoedelijke sfeer heel belangrijk. Als mensen zichzelf kunnen zijn, zullen ze elkaar positief beïnvloeden en hun grenzen verleggen. Ze ontdekken bijvoorbeeld hoe leuk het is om te tekenen, aan geheugentraining te doen of in de speciaal aangelegde tuin bezig te zijn. Ook is het mogelijk om erop uit te trekken. De dagelijkse gang van zaken wordt namelijk in hoge mate door ieder persoonlijk bepaald.

Regelmatig zijn er bijzondere programmapunten. Eens per twee maanden treedt het seniorenkoor 'De Weidevogels' onder leiding van Leon Lutterman op; eenmaal per twee weken wordt er voorgelezen en elke donderdagochtend staat 'bewegen op de stoel' op het programma. Daarnaast zijn er regelmatig bijzondere gasten die iets komen vertellen over bijvoorbeeld hun beroep of liefhebberij. Zowel bezoekers als vrijwilligers lopen regelmatig de 'Koffiekom' (de ontmoetingsruimte) en de 'Shopkom' (het winkeltje) van Tijd voor Meedoen binnen. Ook op die manier worden fijne contacten gelegd.

Het Geheugenhuis zoekt vrijwilligers, met name om met de bezoekers individuele activiteiten te ontplooien. Wandelen, fietsen, een winkel bezoeken, een spelletje doen, e.d. Wie wat tijd over heeft en het leuk vindt om met overwegend ouderen gezellige dingen te doen, wordt opgeroepen contact te zoeken met Henk Jolink, de coördinator van het Geheugenhuis. Informatie over dit vrijwilligerswerk is te verkrijgen bij Versa Welzijn, 06-29489938/035-6231100 of per e-mail: hjolink@versawelzijn.nl.