>>Mantelzorgers willen zich gesteund voelen

Mantelzorgers willen zich gesteund voelen

23-09-2015

Mantelzorgers willen zich gesteund voelen

Woensdag 23 september 2015: inloopochtend voor mantelzorgers in de Bibliotheek te Huizen

Met veertien bewogen mantelzorgers en vrijwilligers wordt nagedacht en gesproken over de wijze waarop je in een dementievriendelijker samenleving kunt omgaan met medemensen die lijden aan dementie. Ook over hoe je hen kunt betrekken bij alles wat zich voordoet en gebruik kunt maken van hun talenten die zeker niet op slag zijn verdwenen als de ziekte zich manifesteert. Vele suggeties voor hoe Mantelzorgers daarbij ondersteund kunnen worden passeren de revue.

Veel aandacht voor vormen van hulp vanuit Alzheimer Nederland, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast ruimte voor vragen en wensen, met name vanuit de groep van mantelzorgers. Ook een onderlinge gedachtewisseling over ervaringen en problemen die worden ervaren.

Het beleven van dementie wordt geïllustreerd aan de hand van de ‘Alzheimerexperience’ (www.alzheimerexperiende.nl). Via deze website zijn filmpjes te bekijken die illustreren wat mensen met dementie en hun naasten ervaren. Tot slot is er aandacht voor enkele boeken en de humor die er gelukkig altijd is en zaken lichter maakt.

Een waardevolle ochtend, vooral door de grote betrokkenheid van de gesprekspartners.

Werkgroep dementievriendelijk Huizen.