>>Lilian Frijters: "...mag ik mij even voorstelle...

Lilian Frijters: "...mag ik mij even voorstellen?"

24-05-2016

Lilian Frijters: "...mag ik mij even voorstellen?"

Mijn naam is Lilian Frijters en sinds 2012 ben ik gedetacheerd vanuit Tergooi naar het Netwerk dementie Gooi en Vechtstreek als casemanager dementie. 
Sinds 2014 is mijn werkgebied Naarden en een deel van Bussum, nu onderdeel van Gooise meren.
De Gooise meren staan nog aan het begin om dementie vriendelijk te worden en ik draag daar graag mijn steentje aan bij. De gemeente heeft in de samenwerking afgelopen jaren al blijk gegeven dat zij hart hebben voor de kwetsbare ouderen. De samenwerking met de casemanagers groeit en met de wijkverpleegkundigen werkzaam in de wijken worden samenwerkingsverbanden opgezet. Ik heb er vertrouwen in dat deze positieve lijn zich voort gaat zetten en we met elkaar voor de inwoners van de Gooise meren veel kunnen betekenen.

Wat doet een casemanager dementie:

Als casemanager dementie ben ik een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naasten. Ik geef informatie over de verschijnselen van dementie, geef praktische adviezen hoe hiermee om te gaan, begeleid, adviseer, regel zorg en help keuzes maken. Daarnaast bied ik als casemanager een luisterend oor en emotionele ondersteuning.

Als casemanager ben ik er voor  zowel de thuiswonende oudere met geheugenproblemen of dementie, als voor de mantelzorger (familie, partner of iemand die voor de dementerende zorgt).

Met mijn jarenlange ervaring als verpleegkundige in diverse functies ( sinds 1982) en mijn ervaring in de dementiezorg hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren om de Gooise meren nog dementie vriendelijker te maken.

Via de huisarts:

Vanuit mijn vakgebied wil ik iedereen met een diagnose dementie aanraden om een casemanager dementie in te schakelen. Dat kan via uw eigen huisarts.  Al lijkt het in het begin nog helemaal niet nodig, het is dan juist belangrijk om kennis te maken en het lijntje met een casemanager te leggen. Bezoeken hoeven maar 3 tot 4 keer per jaar te zijn, maar het blijkt rust op te leveren en als er iets nodig is, kan het ook sneller geregeld worden.
Als casemanager kijk je pro actief en is het doel het leven van degene met een dementie en de mantelzorgers kwalitatief zo hoog mogelijk te houden. Ondanks de dementie.