>>Het is zover: de (voorlopige) eindstand van de...

Het is zover: de (voorlopige) eindstand van de Dementiemonitor is bekend!

10-08-2018

Uiteindelijk hebben 4.549 mantelzorgers de vragenlijst ingevuld! In 2016 waren dat er 3.766, dus dit jaar is er een toename van 783 mantelzorgers oftewel een 20% toename ten opzichte van de vorige keer! 

De responsaantallen gaan trouwens nog iets wijzigen, omdat het Nivel eerst gaat bekijken hoeveel van de ingevulde vragenlijsten bruikbaar zijn voor analyse. Daardoor zal de uiteindelijke respons iets lager uitvallen. De vorige keer waren er van de 3.766 ingevulde vragenlijsten uiteindelijk 3.400 voldoende ingevuld om analyses op te doen. Naar verwachting zullen er dan ook zeker meer dan 4.000 vragenlijsten overblijven om te analyseren, een mooi aantal! Waarom is een hoge respons ook alweer zo belangrijk? Omdat we dan meer en betrouwbare regionale rapporten kunnen maken. En dus op lokaal niveau inzicht kunnen geven in het welzijn en de behoeften van mantelzorgers van mensen met dementie. De Dementiemonitor Mantelzorg vormt daarmee een belangrijke bron om de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren! 

De vragenlijst is trouwens vaker online ingevuld dan de vorige keer. De vorige keer vulde 36% de vragenlijst op papier in en 64% online, nu is dat 30% op papier en 70% online. De trend naar steeds meer gebruik van digitale middelen zet dus ook bij de Dementiemonitor door. 

Verder hebben bijna alle regio’s het aantal van 30 ingevulde vragenlijsten gehaald en krijgen zij dus een eigen regiorapport! Zo ook onze regio.

Begin november zal  het landelijke rapport gepubliceerd worden. Daarna gaat het Nivel aan de slag met de regiorapportages, die zullen naar verwachting in december/januari gereed zijn.