>>Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 6 - C...

Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 6 - Cees Croes

05-03-2018

Tekstvak      Het Gooi, dementievriendelijk! 

       - verslag van een proces - 

Deel 6, februari 2018 

       - Cees Croes - 

 

TekstvakSedert medio maart 2015 -ik schreef toen deel 1 van het verslag- is het proces dat leidt tot een dementievriendelijk Gooi en omgeving, verder gegaan. Alzheimer Nederland afdeling Gooi en Omstreken werkt daar hard aan tezamen met beleidsambtenaren en enthousiaste mensen die zich verenigd hebben in vijf werkgroepen. 

Kort en bondig vertellen we over de stand van zaken, begin 2018. Ook richten we, mede in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart a.s. onze antenne op de toekomst 

Aan het eind van de raadsperiode 2014-2018 zijn Hilversum, Huizen, Wijdemeren en Weesp dementievriendelijke gemeentes. Alle vier geven thuiswonende mensen met dementie zoveel mogelijk ruimte om mee te doen in alles wat wordt gedaan. De verwachting is dat ook Gooise Meren zich spoedig dementievriendelijk zal verklaren. Een mooi succes voor alles wat is gedaan door de vijf werkgroepen waarin Alzheimer Nederland, afd. Gooi en Omstreken en de Gooise gemeentes samenwerken. 

 

*Trainingen vanuit Samen dementievriendelijk.nl 

In het kader van het landelijk project ‘Samen Dementievriendelijk’ dat loopt van mei 2016 tot 2021 is  het PR-team van Alzheimer/Gooi geschoold om als trainers aan het werk te zijn. Els Schipper en ondergetekende hebben sinds zomer 2016 circa 160 mensen binnen Het Gooi getraind om op de juiste wijze om te gaan met mensen met dementie. Daarnaast geven zij binnen het landelijk project ook trainingen binnen en buiten Het Gooi. Zo waren zij samen of individueel actief in Loosdrecht, Hilversum, Huizen, Zeist, Woudenberg, Doorn en Numansdorp.  

 

*Ook na 21 maart bouwen aan een dementievriendelijk Gooi 

Direct na de verkiezingen zullen we als bestuur de plaatselijke politieke partijen schriftelijk benaderen. Doel: hun te bewegen in komende coalitiebesprekingen continuïteit te bepleiten in het werken aan een dementievriendelijk Gooi. In het coalitieakkoord moet dit t.z.t. zijn vastgelegd.  

 

*‘Verbinden’, sleutelwoord voor de komende jaren. 

Alles wat gedaan wordt in Het Gooi en iedereen die actief is in het streven om de regio dementievriendelijk te maken, moet worden verbonden. Een gratis theateravond op 31 januari 2018 in Huizen met het toneelstuk ‘De dementie van Jet en Harrie’ is succesvol gebleken en werd door 230 mantelzorgers en vrijwilligers bezocht. Dit kwam vooral door de kwaliteit van de toneelgroep ‘Ervarea’ door een zo persoonlijke mogelijke benadering via de  Alzheimer Cafés en de eigen E-mailbestanden. Alle kanalen zijn gebruikt om mensen te benaderen. 

Omdat de ervaring van de laatste jaren niettemin heeft geleerd dat het moeite kost om mensen met dementie en hun mantelzorgers te verleiden om deel te nemen aan tal van activiteiten (meezingmiddagen, alzheimercafés e.d.), heeft de Werkgroep dementie-vriendelijk Huizen een adviesaanvraag ingediend bij “Dementiezorg voor Elkaar’. Ook De vraag "Wat maakt dat mantelzorgers al in een vroeg stadium van dementie veel taken overnemen van hun naaste (terwijl dit lang niet altijd nodig is)” is toegevoegd omdat die in 2017 uit een enquête naar voren kwam en best opmerkelijk is. Het bestuur van Alzheimer Nederland / Gooi streeft ernaar dat het onderzoek in heel Het Gooi zal worden uitgevoerd. 

 

*Nieuw: Alzheimer Café Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren (Huiz/BEL) 

Op 21 september 2017 is in Huizen het Alzheimer Café Huiz/BEL van start gegaan. Het is de voortzetting van het café in Laren dat qua organisatie en bezoekersaantallen met problemen kampte. In de Brassershoeve, Waterstraat 2 in Huizen, wordt nu ieder derde donderdag van de maand  een caféavond georganiseerd. De start ervan is veelbelovend. 

 

*Het casemanagement 

Momenteel zijn er 12 casemanagers-dementie werkzaam in de regio Gooi en Vechtstreek. Nog steeds is er verwarring en daardoor onzekerheid over de inzet van casemanagers en dementieverpleegkundigen en de wijze waarop hun werk wordt ingevuld. Gesprekken zijn gaande om de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), zorgverzekeraars, de grote zorgaanbieders, belangenbehartigers en Alzheimer Nederland op één lijn te krijgen.  

 

De zorgstandaard en het functieprofiel-casemanager  zijn leidend waarbij de bestuurders zich uitgesproken hebben om de landelijke ontwikkeling te volgen en binnen regio Gooi en Vechtstreek deze ontwikkelingen te implementeren. 

Er wordt aan een actieplan/werkdocument betreffende dementie gewerkt door de ‘Werktafel’ van onze regio. 

  

*Aanstaande bestuurswisselingen 

Op 24 april a.s. treedt Jan van Westering af als voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken. Wel blijft hij actief binnen de `Werkgroep dementievrien-delijk Hilversum/ Wijdemeren’. Ter gelegenheid van zijn afscheid biedt het bestuur hem een afscheidsreceptie aan. Deze wordt gehouden in Ottenhome, Zuwe 20, Kortenhoef (Gem. Wijdemeren) van 17:00 – 19:30 uur. We hopen dat het voor Jan een onvergetelijk gebeuren zal worden. 

 

Als opvolger van Jan heeft het bestuur ondergetekende benoemd tot voorzitter en Els Schipper tot secretaris. Jan Landsaat, de penningmeester, zal tevens fungeren als vice-voorzitter. 

 

Waar is informatie te vinden over de activiteiten? 

1) in de nieuwsbrieven van het bestuur die drie maal per jaar verschijnen; 

2) in de nieuwsbrief van Alzheimercafé Weesp; 

3) op www.alzheimer-nederland.nl, afdeling Gooi e.o.; 

4) op de in ontwikkeling zijnde facebookpagina: Alzheimernl/gooi; 

5) op www.dementievriendelijkgooi.nl; 

6)  op twitterpagina @alzgooi.