>>Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 5 - C...

Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 5 - Cees Croes

20-02-2017

 Het Gooi, dementievriendelijk!

- verslag van een proces -

Deel 5, februari 2017

- Cees Croes -

Sedert medio maart 2015 -ik schreef toen deel 1 van het verslag- is het proces dat leidt tot een dementievriendelijk Gooi en omgeving, verder gegaan. Alzheimer Nederland afdeling Gooi en Omstreken werkt daar hard aan tezamen met beleidsambtenaren en enthousiaste mensen die zich verenigd hebben in vijf werkgroepen.
Kort en bondig vertellen we over de stand van zaken, begin 2017.

Rond Wereld Alzheimerdag 2016 organiseerde de Werkgroep dementievriendelijk Gooise Meren tal van activiteiten. Succesvol waren de voorlichtingsmiddag, het bezoek aan Beeld en Geluid, Onvergetelijk Singer en de afsluitende cabaret- en zangbijeenkomst. Opmerkelijk was de presentatie van de Geheugenpoli in de burgerzaal van het gemeentehuis van Hilversum. In 2017 zal de Werkgroep Dementievriendelijke BEL de WAD-activiteiten organiseren. Dan ook zal Azlheimercafé Laren, dat tijdelijk is gesloten, worden heropend: opnieuw in Laren of in Huizen

Samen Dementievriendelijk
In het kader van het landelijk project ‘Samen Dementievriendelijk’ is ook het bestuur van Het Gooi uiterst actief om zoveel mogelijk mensen warm te krijgen om zich op www.samendementievriendelijk.nl aan te melden als dementievriendelijk. Het P.R.-team van de regio is geschoold en geeft trainingen aan tal van instanties en bedrijven. We noemen: pedicures in Huizen, winkeliers van Winkelcen-trum Seinhorst en Senver, de actieve Seniorenvereniging te Hilversum en de bibliotheek te Huizen. Met Hilverzorg is samenwerking aangegaan die zal resulteren in het dementievriendelijk maken van Winkelcentrum De Gijsbrecht in Hilversum. In maart ’17 krijgt een groep BOA’s van de gemeente Hilversum een training.

Discussie over bestuurswijze
Als een gemeente dementievriendelijk is, dan krijgen kwetsbare ouderen, onder wie een steeds grotere groep mensen met dementie, alle ruimte om mee te doen in alle activiteiten die worden vormgegeven. Dat betekent dat officiële instanties, verenigingen, sportclubs, winkeliers e.d. ZELF initiatieven ontplooien om inhoud te geven aan de wijze van dementievriendelijkheid.

Het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken en ook de verschillende werkgroepen (de BEL, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Weesp) geven impulsen, dragen ideeën aan, verzorgen trainingen e.d. De daadwerkelijk organisatie van allerlei evenementen wordt evenwel overgelaten aan de instanties, bedrijven e.d. zelf. Voorjaar 2017 spreekt het bestuur over de wijze van besturen omdat het in het recente verleden teveel activiteiten zelf ontplooide. ook hier moet aanbodgestuurd werken veel mee vraaggestuurd werken worden.

Tot slot

De website wordt opgeschoond. Elke werkgroep is gevraagd om het eigen deel van de website van zinvolle informatie te voorzien. Dit proces moet medio 2017 zijn afgerond. Op www.dementievriendelijkgooi.nl zijn de verschillende plaatselijke werkgroepen te vinden en kun je gemakkelijk doorlinken. Ook kun je je aanmelden als dementievriendelijk persoon.

  • Het casemanagement

Met grote inzet blijft het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken zich inzetten voor het behoud van het casemanagement. Met name de voorzitter, Jan van Westering, besteedt hier veel tijd aan. In toenemende mate is, mede door deze inzet en die van Alzheimer Nederland de zaak politiek steeds actueler geworden (Tweede Kamer; motie Bruins Slot c.s.) en besteedt ook de pers er aandacht aan. We noemen Nieuwsuur (2 juni ’16). Tweedekamerleden-zorg en dhr. van Rijn, de staatssecretaris, lijken doordrongen te zijn dat er een reëel probleem is ontstaan. Er wordt met alle partijen gesproken om een oplossing te vinden teneinde de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers volgens de Zorgstandaard Dementie te waarborgen.

Dat het het bestuur van de afdeling Gooi en Omstreken ernst is, blijkt met name uit het gegeven dat het bestuur het ‘Actieplan Ketenzorg Gooi en Vechtstreek 2016’ heeft afgewezen: de handtekening namens de afdeling staat er NIET onder.