>>Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 1 - C...

Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 1 - Cees Croes

19-03-2015

Al een aantal jaren zijn er -steeds in het voorjaar- gesprekken tussen vertegenwoordigers van het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken (ANG) en de wethouders van de tien gemeenten in de betreffende regio. Doel: herkenning en erkenning van de problematiek waaraan Alzheimer Nederland (AN) en vanzelfsprekend dus ook ANG. werken; tevens nagaan op welke wijze ANG. de gemeenten tot steun kan zijn.

Eén van de belangrijkste taken van gemeentelijke overheden is het zo goed mogelijk inhoud geven aan de zorgplicht. Deze taak heeft ANG. regelmatig ter sprake gebracht omdat met name voor kwetsbare ouderen en in die groep vervolgens vooral voor hen die lijden aan dementie de bestuurlijke nek moet worden uitgestoken. De toename van het aantal dementerenden illustreert de problematiek en confrontatie daarmee deed en doet de wenkbrauwen fronsen. De invoering van de WMO heeft één en ander in hoge mate versterkt.

ANG. heeft, op aandringen van AN., in het voorjaar 2013 alle politieke partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aandacht te besteden aan mensen die lijden aan dementie: “Neem de noodzaak om te komen tot een dementievriendelijke samenleving op in jullie programma!”. Op Wereldalzheimerdag 2013, door ANG. met een manifestatie gevierd in Weesp, kondigde ANG. aan ernaar te streven het gehele Gooi dementievriendelijk te maken. Toen al gaven bestuurders -er was ruim aantal aanwezig- aan daaraan een ‘steen’ bij te dragen.

Door de gesprekken met wethouders en met name door de enthousiaste inzet van een aantal beleidsambtenaren en leden van het ANG-bestuur werd 25 september 2014 een gedenkwaardige dag. Tijdens het feest in de burgerzaal van het prachtige raadhuis van Hilversum ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van het ANG-bestuur (een gezamenlijk alzheimercafé en aansluitend een receptie) werd het convenant ondertekend waarin de tien gemeenten van Het Gooi aangeven dementie-vriendelijk te worden. Aan het ANG-bestuur werd de regiefunctie verleend.

ANG. zal het proces van de grond te trekken, het voortouw nemen bij het vormen van lokale netwerken. ANG. en de gemeenten hebben ervoor gekozen om per gemeente na te gaan op welke wijze en hoe snel men dementievriendelijk wordt. Elk van de tien gemeenten krijgt een eigen werkgroep. Deze bestaat bij aanvang steeds uit de betreffende beleidsambtenaar en twee bestuursleden van ANG. en een enkel extra lid. Zo snel mogelijk wordt nagegaan welke professionals en vrijwilligers mee willen doen. Steeds gaat het erom zo praktisch mogelijk bezig te zijn: geen tijdrovend bestuurlijk ‘gedimdam’ maar daadwerkelijke acties als start van een groeiproces.

In Weesp werd in het vroege voorjaar 2014 de voorbereidingsgroep-WAD-2013 omgedoopt tot Werkgroep dementievriendelijk Weesp. Deze groep enthousiastelingen initieert inmiddels allerlei initiatieven die mensen met dementie structureel mogelijkheden geven om mee te doen in de samenleving. We noemen: wandelen, zwemmen, voorleesbijeenkomsten, zangavonden en zeker ook voorlichtingsbijeenkomsten! Deze laatste activiteit moet vooral helpen het taboe rond dementie te doorbreken en deskundigheidsbevordering te realiseren.

In Huizen is in 2014 de Werkgroep dementievriendelijk Huizen van start gegaan. De groep bestaat uit zowel professionals als vrijwilligers en heeft contacten met de belangrijkste instellingen in Huizen. De besprekingen vinden plaats in het raadhuis en de betreffende beleidsambtenaar is een enthousiast lid van de werkgroep.

De werkgroep organiseert voor het eerst een heuse Wereldalzheimerweek van dinsdag 22 t/m zaterdag 26 september 2015. Het thema van die week is: “Beleef Dementie”. De activiteiten die in deze vijfdaagse worden vormgegeven krijgen zoveel mogelijk een structureel karakter.

Het programma;

di. 22/09/15:

ochtend:  zintuigenwandeling door het oude dorp met tal van neven-activiteiten;

avond: openingsavond in de raadzaal met voorlichting door Dr. A. van der Plaats voor o.a. winkeliers, politie, ambtenaren, brandweer. De wethouder-sociaal domein (Janny Bakker) zal naar verwachting de week openen.

wo. 23/09/15:            

ochtend: informatiebijeenkomst in de bibliotheek voor mantelzorgers

middag:  museumbezoek voor mensen die lijden aan dementie en hun mantelzorgers.          

do. 24/09/15: fietsen door Huizen met een afsluitende bijeenkomst.

vr. 25/09/15:  voorleesmiddag in de bibliotheek met aansluitend een gezellig samenzijn.

za. 26/09/15:  slotmanifestatie in de Boerderij Huizen: toneel en zang.

Daarnaast wordt er op een nog te bepalen dag en tijd in de week een zwemactiviteit vormgegeven en komt op dinsdag en woensdag de dementiebus naar Huizen. 

Alle initiatieven die zijn en worden ontplooid door zowel particulieren als instellingen worden in die week naar buiten gebracht: PR dus voor alles wat gebeurt rond dementie!  Bovendien wordt er een website “Dementievriendelijk Huizen” vormgegeven. Deze volgt de komende jaren het proces in Huizen en legt verbindingen tussen alle instanties en individuele personen die zich bezighouden met dementievriendelijk Huizen en de regio. Die website wordt door een professioneel bedrijf gebouwd, één van de vruchten van het “Maatschappelijk diner” in Huizen - maart 2015.

Zeer binnenkort april/mei 2015 starten de werkgroep Hilversum en die van de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren). Enkele maanden later volgen dan ook de fusiegemeenten Bussum, Naarden, Muiden en tenslotte Wijdemeren.

Eind 2015 heeft zo elke gemeente in het Gooi een eigen dementievriendelijke werkgroep. Een prima ontwikkeling waaraan door velen met veel enthousiasme wordt gewerkt!

Huizen, 19-03-2015