>>Gratis theateravond voor mantelzorgers van een...

Gratis theateravond voor mantelzorgers van een persoon met dementie in regio Gooi- en Vechtstreek

30-10-2018

- om alvast te onthouden of te noteren in de agenda -

Op donderdag 14 maart 2019 organiseert Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken voor de tweede keer een gratis theateravond voor mantelzorgers van mensen met dementie of beginnende geheugenproblemen.

  • Plaats van handeling: De Witte Kerk te Naarden, Kon. Wilhelminalaan 15, Naarden.
  • Tijd: 19:15 - 22:15 uur; inloop van 19:00-19:15 uur.
  • Dit keer met een optreden van “Oud Worden met Zorg” met de theatervoorstelling “DAG MAMA”
  • Het wordt een avond van “LEREN DOOR BELEVEN”

Nadere informatie ook over de aanmeldingsmogelijkheid volgt medio november via www.alzheimer-nederland.nl/regio Het Gooi, webpagina, www.dementievriendelijkgooi.nl, de Alzheimercafés, de pers en de Nieuwsbrief van Alzheimer Nederland, afd. Gooi en Omstreken.