>>Dementie-winkel.nl

Dementie-winkel.nl

01-04-2017

Dementie-winkel.nl

Een inspirerende steun in de rug

Bij Dementie-winkel.nl vindt u alles voor een stimulerende leefomgeving. Een omgeving waarin het leven samen nog echt leuk kan zijn. Deze unieke winkel maakt het mogelijk om de leefwereld van mensen met dementie op een plezierige en praktische manier aan te passen aan de behoeftes van een beschadigd brein én meer kennis en begrip te ontwikkelen voor de aandoening. Dat leeft aangenamer.

In een gunstige omgeving kunnen mensen met dementie hun woonomgeving, de dagelijkse gang van zaken en het gedrag van mensen om hen heen intuïtief beter begrijpen. Zij ervaren minder angst en stress. Daardoor kunnen zij meer adequaat en normaal functioneren en meer genieten van het leven. Zij kunnen langer thuis wonen. En mantelzorgers en zorgverleners kunnen minder belasting ervaren.

Jacqueline Rempt is eigenaar van Dementie-winkel.nl: “Ons doel is de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren zonder afhankelijk te zijn van subsidies. Mijn moeder is in het voorjaar van 2013 overleden. Pas na haar dood ontdekte ik hoeveel kennis er is over de beleving van mensen met dementie, en dat allerlei oplossingen zijn waar ik geen weet van had die haar leven en dat van ons veel aangenamer hadden kunnen maken.
 
Het is een hele zoektocht om die informatie te vinden. Speciaal omdat mantelzorgers en zorgverleners vaak al overbelast zijn. Je hebt soms domweg geen tijd of energie om op zoek te gaan naar advies en hulp.
 
Samen met mijn man, Joris Mulders, wil ik met Dementie-winkel.nl overzicht en inzicht geven over dementie, en tegelijkertijd producten en diensten aanbieden. Zodat naasten van mensen met dementie niet naar een speld in een hooiberg hoeven te zoeken.“

Met kennis van zaken

De aanpak voor Dementie-winkel.nl is geïnspireerd door inzichten van dr. Anneke van der Plaats. Anneke is, samen met haar Brein Collectief, een belangrijke adviseur. Daarnaast maken we dankbaar gebruik van andere wetenschappelijke inzichten en informatie en praktische tips van mensen 'uit het vak'. Uiteraard luisteren we ook naar ervaringsdeskundigen: mensen die zelf voor een mens met dementie zorgen of hebben gezorgd. Daarmee beschikt Dementie-winkel.nl over een kwalitatief heel goed en groot netwerk in de dementiezorg.
 
Dementie-winkel.nl is nog volop in ontwikkeling, dus schroom niet om contact met ons te zoeken met uw vraag of suggestie. Wij leren graag van u. Bovendien kan de informatie weer van nut zijn voor anderen. Nieuwe inzichten en kennis ontstaan continu.

Lid Deltaplan dementie

Dementie-winkel.nl is sinds juli 2015 lid van het Deltaplan dementie. Voorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving. Dat is de ambitie van deze coöperatie. Zowel voor de persoon met dementie van vandaag als voor die van morgen. In een unieke samenwerking slaan overheid, bedrijfsleven, wetenschap, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars de handen ineen. De ambitie is om zo veel mogelijk partners aan het Deltaplan te binden. Samen werpen we zo een dam op tegen dementie.

Dementie-winkel.nl zet zich vooral in voor een positieve en stimulerende leefomgeving en een betere kwaliteit van zorg in het hier en nu!

http://dementie-winkel.nl